Różne

RÓWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYMIARY WSPÓŁCZESNOŚCI

Tytuł: RÓWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYMIARY WSPÓŁCZESNOŚCI
Autor: red. Joachim OsińskiAleksandra ChmielewskaIzabela Dobrowolska,

“Multidyscyplinarne analizy dokonane w monografii oparte zostały na założeniu, że polityka publiczna to całokształt decyzji, czynności oraz działań organizatorskich i wykonawczych podejmowanych przez władzę publiczną (a w jej imieniu przez różne podmioty publiczne i prywatne), zmierzających do osiągnięcia zdefiniowanych celów rozwojowych na różnych szczeblach państwa, sprzyjających realizacji zasadniczego obowiązku państwa, polegającego na tworzeniu optymalnych warunków rozwoju cywilizacyjnego danego społeczeństwa.

Nauki o polityce publicznej w Polsce są dyscypliną naukową tworzącą podstawy teoretyczne dla definiowania polityki publicznej i jej rodzajowych (sektorowych) odmian, ich projektowania, programowania, wdrażania oraz ewaluacji i podejmowania działań modernizacyjnych. Ich ustalenia powinny mieć praktyczny wymiar, który byłby pomocny w optymalizacji prowadzonych działań i podejmowanych decyzji przez podmioty władcze. Zmierzać powinny one do określania potrzeb publicznych i sposobów ich optymalnego zaspokajania przez podmioty realizujące władzę publiczną, aby osiągnąć zakładane efekty w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

W Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH powstał pomysł projektu badawczego dla doktorantów studiów z zakresu nauk o polityce publicznej (koordynator prof. Jerzy Oniszczuk) oraz studiów o profilu ekonomiczno-społecznym (koordynator prof. Joachim Osiński). Przygotowali oni zawarte w monografii teksty.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *