Różne

Marka kiedyś i dziś

Posted on

Temat marki w rozważaniach zawodowych i naukowych jest nam bardzo bliski. Zachęcamy do zapoznania się z monografią, gdzie jeden z artykułów został przygotowany przez Olę. Tytuł: POSTĘP I REGRES Podtytuł: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji Autor: red. Joachim Osiński, Marta Dobrzycka,     oto spis treści         Wstęp   Łukasz Drozda W stronę urbanistyki […]

Różne

RÓWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYMIARY WSPÓŁCZESNOŚCI

Posted on

Tytuł: RÓWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYMIARY WSPÓŁCZESNOŚCI Autor: red. Joachim Osiński, Aleksandra Chmielewska, Izabela Dobrowolska, “Multidyscyplinarne analizy dokonane w monografii oparte zostały na założeniu, że polityka publiczna to całokształt decyzji, czynności oraz działań organizatorskich i wykonawczych podejmowanych przez władzę publiczną (a w jej imieniu przez różne podmioty publiczne i prywatne), zmierzających do osiągnięcia zdefiniowanych celów rozwojowych na […]

Różne

Promocja Marki Polska. Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży

Posted on

Kolejny artykuł w publikacji zbiorowej. BADANIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ PAŃSTWA WYMIAR EUROPEJSKI Autor: RED.MAŁGORZATA PIETRASIK, RED.JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA, RED.STANISŁAW KOSMYNKA Tym razem, dzięki narzędziom do monitoringu marek w sieci przeanalizowano Markę Polska. Zachęcamy do zapoznania się z artykulem jak i z całą publikacją. “Polityka zagraniczna stanowi nierozerwalną część polityki państwa, niezbędną dla jego istnienia i pomyślnego rozwoju. To za jej pomocą […]

Różne

Marka telewizyjna w mediach społecznościowych

Posted on

Analiza marek telewizyjnych. KOMUNIKACJA MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE TVP S.A. Abstrakt Wraz z rozwojem cyfryzacji w wielu segmentach rynku następuje masowa adaptacja produktów i usług związanych z Internetem, w tym znaczące wykorzystanie mediów społecznościowych. Rozwój technologii cyfrowych i nowy sposób tworzenia popytu przez konsumentów jest zjawiskiem globalnym, łączącym niemal każdą grupę przemysłową i konsumencką. To zmienia sposób, […]

Różne

Przyszłość reklamy online – art

Posted on

W 2017 powstał artykuł “Przyszłość reklamy online”. Artykuł pochodzi z publikacji: Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej, (Red.) A. Wiśniewska, A. Kozłowska Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 2016. Polecamy uwadze.     Abstrakt: Autorka pokazuje tendencje i prognozy finansowe na 2017 rok oraz tendencje rozwoju reklamy online. Wskazuje na […]

Marka

Marka 4

Posted on

Promocja Filmu Promocja Filmu kiedyś była prostsza. Nie trzeba było się zbytnio silić, bo każda nowa pozycja w kinach była na wagę złota i osoby które mógłby sobie na to pozwolić tłumnie szły na seanse. Dziś film, chociaż dalej traktowany jako dzieło sztuki i z namaszczeniem przyjmowany przez grono ekspertów, krytyków i wielbicieli kina, zostaje […]

Różne

Rola PPM w organizacji w aspekcie ZZL

Posted on

Jaka jest rola PPM w organizacji? Biorąc pod uwagę że: 97,5% badanych firm ocenia Zarządzanie Portfelem Projektów (PPM) jako istotne dla Organizacji, 64,1% organizacji wykorzystuje PPM, istnieje ścisła korelacja pomiędzy wielkością firmy i stosowaniem PPM, poziom zaawansowania PPM jest niski: 60,9% organizacji znajduje się na poziomie 1 lub 2 (skala 1-5), organizacje, które nie stosują […]

Różne

Portfelowe zarządzanie projektami – co to jest?

Posted on

Projekt definiujemy jako określone w czasie działanie podejmowane w celu wykonania niepowtarzalnego wyrobu lub usługi.[1] Jest to sekwencja złożonych i związanych ze sobą różnymi, często bardzo rozbudowanymi relacjami, zadań, mających wspólny cel. Zadania te przeznaczone są do wykonania w określonym czasie, założonym budżecie i zgodnie z przyjętymi wymaganiami. Podstawową cechą projektów jest zdefiniowany początek i […]

Różne

Zachowania w zespole i rola kierownika

Posted on

Grupy mogą być źródłem konfliktów. Podczas pracy powstają nieporozumienia i spory. Mogą one motywować lub demotywować pracę w grupie. Największym zagrożeniem we współpracy w zespole jest problem unikania pracy. Niemiecki psycholog Max Ringelmann rozpoznał ten problem argumentując, że grupa nieuczciwie dzieli się pracą.[1] Niewłaściwe zachowania członków zespołu mogą znacznie utrudniać prace. W związku z tym […]

Różne

Role w zespole – myślałeś jakie to ważne?

Posted on

O grupie można mówić w momencie, gdy co najmniej dwie osoby oddziaływują  na siebie wzajemnie. „Zbiorowisko jednostek nabiera cech grupy w pełnym znaczeniu tego słowa, gdy jego członkowie są współzależni, łączy ich wspólna tożsamość i struktura organizacyjna.” Człowiek, jest istotą społeczną dlatego dobrze czuje się wśród innych osób. Grupy społeczne  są zjawiskiem masowym, funkcjonującym we […]