Projekty

Zarządzasz strategicznie?

Posted on

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, jako koncepcja, wiąże się ze zmianą podejścia do aspektu  ludzkiego w organizacjach. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej zaczęto postrzegać przez pryzmat  kadrowy. Dotychczas pracownicy byli postrzegani jako kosztowo-twórcza cześć przedsiębiorstwa. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi  „(…) obejmuje te decyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudnienia i rozwoju w przedsiębiorstwie, także te, […]

Projekty

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi i portfelowe zarządzanie projektami – co je łączy?

Posted on

W dzisiejszym świecie coraz więcej działań nazywamy projektami. Nawet te aktywności organizacji, które dotąd kojarzone były z działalnością operacyjną, czyli czynnościami powtarzalnymi, wkraczają powoli w świat projektowy. Dynamika zmian, rosnące potrzeby klienta, daleko idąca personalizacja, ale także wszechogarniający nas przesyt, wymagają od przedsiębiorców olbrzymiej elastyczności i podejmowania coraz to nowych wyzwań. Pęd za indywidualizmem i […]