Projekty

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi i portfelowe zarządzanie projektami – co je łączy?

W dzisiejszym świecie coraz więcej działań nazywamy projektami. Nawet te aktywności organizacji, które dotąd kojarzone były z działalnością operacyjną, czyli czynnościami powtarzalnymi, wkraczają powoli w świat projektowy. Dynamika zmian, rosnące potrzeby klienta, daleko idąca personalizacja, ale także wszechogarniający nas przesyt, wymagają od przedsiębiorców olbrzymiej elastyczności i podejmowania coraz to nowych wyzwań. Pęd za indywidualizmem i chęć zaskoczenia nowymi rozwiązaniami jest tak wielki, że nawet kampania reklamowa lub dostawa bardziej rozbudowanej usługi kojarzy nam się z działaniami projektowymi. Konieczność dopasowania usług do oczekiwań klienta powoduje, że każda z nich wkracza w sferę zarządzania projektami. Dzisiaj już coraz mniej klientów chce otrzymać produkt porównywalny do seryjnego garnituru, chce zapłacić za produkt szyty pod ich indywidualne oczekiwania. Komponowanie takiego produktu, nawet ze standardowych elementów, wymaga wiedzy projektowej.

Szybko rozwijające się zapotrzebowanie na wiedzę ekspercką, w zakresie project managmentu, najlepiej widać w obszarze inwestycji, finansów oraz zaawansowanych technologii. Konkurencyjne otoczenie oraz szybko zmieniające się standardy, a z drugiej strony lawinowo rosnące oczekiwania klientów wymuszają na przedsiębiorstwach ciągły rozwój ich oferty. To pociąga za sobą konieczność dynamicznego rozwoju i inwestowania. Rozległe programy inwestycyjne doprowadzają do konieczności rozwoju kompetencji projektowych w większości firm działających na dynamicznych rynkach. Firmy dostrzegające te problemy budują te kompetencji wewnątrz lub kupują je od specjalizowanych usługodawców. Każdy z tych modeli prowadzi do budowy centrum kompetencji projektowych, a z czasem doprowadza te przedsiębiorstwa do przekształcenia w organizacje zorientowane projektowo. Poza naturalną potrzebą pozyskania specjalistów  od PPM, rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie najbardziej wrażliwej z punktu widzenia skutecznego prowadzenia projektów, szczególnie wielu projektów,  zarządzania zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzone kompleksowo, strategicznie oraz z uwzględnieniem indywidualizmu uczestników projektów, staje się elementem niezbędnym w organizacjach zorientowanych projektowo. Coraz więcej pracowników dużych firm i korporacji staje się ekspertami w dziedzinach swoich działań operacyjnych. Wiedza i doświadczenie przez nich gromadzone staje się największą wartością i stanowi o przewadze konkurencyjnej. Firmy, które dostrzegły te zależności skupiają się na profesjonalnym gospodarowaniu zasobami ludzkimi na równi z budowaniem kompetencji projektowych. Człowiek staje się najcenniejszym, ale również najłatwiejszym do utracenia zasobem w gospodarce. Oczywiście dotyczy to pracowników o dużej wiedzy merytorycznej, doświadczonych, ale na równi z kompetencjami fachowymi przedstawiającymi duży potencjał kreatywności i otwartości na nowe wyzwania. Tworzy to niepowtarzalną szansę rozwoju i wzrostu wartości na rynku pracy dla osób, które nie boją się takich wyzwań.

Zrozumienie silnej korelacji pomiędzy światem projektów i światem gospodarowania zasobami ludzkimi jest kluczem do rozwoju w nowoczesnej, kreatywnej gospodarce. Dziś w Polsce jest jeszcze czas żeby to zrozumieć i stosując wynikające z tej korelacji zasady wykreować siebie jako eksperta w dziedzinie zaawansowanego project managmentu. Same kompetencje project managera przestają być unikalne. Trzeba iść dalej. Przekonywać swych przełożonych oraz szefów innych firm, że tylko organizacja zorientowana projektowo, stosująca portfelowy model zarządzania projektami, ma realne szanse na odniesienie sukcesu gospodarczego. Aby tego dokonać należy zmierzyć się na równi z dwoma olbrzymimi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania: strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi i portfelowym zarządzaniem projektami.

2 thoughts on “Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi i portfelowe zarządzanie projektami – co je łączy?

    1. Bartku bardzo dziękuję! Polecam “Efektywne zarządzanie projektami.” Roberta Wysockiego. Warto pochylić się nad zwinnymi metodami zarządzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *