Różne

Role w zespole – myślałeś jakie to ważne?

O grupie można mówić w momencie, gdy co najmniej dwie osoby oddziaływują  na siebie wzajemnie. „Zbiorowisko jednostek nabiera cech grupy w pełnym znaczeniu tego słowa, gdy jego członkowie są współzależni, łączy ich wspólna tożsamość i struktura organizacyjna.” Człowiek, jest istotą społeczną dlatego dobrze czuje się wśród innych osób. Grupy społeczne  są zjawiskiem masowym, funkcjonującym we wszystkich obszarach życia społecznego. Kreowanie struktur społecznych jest dla człowieka pierwotne i potrzebne. Istnieje wiele grup społecznych i to od człowieka zależy do ilu z nichchce przynależeć. Trzeba pamiętać, że grupy społeczne wywierają znaczący wpływ na jej członków. Może on być zarówno pozytywny jak i negatywny.

D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini „Psychologia społeczna Rozwiązane tajemnice” GWP2002, s. 600

Grupy są społecznie znanym zjawiskiem. Tworzą się także w miejscach pracy. Mogą one mieć poza strukturalny charakter tworzenia, czasem sztucznie kreowane by zwiększyć skuteczność firmy. Tam gdzie określa się zadanie grupy, gdzie dzięki pracy wielu osób dochodzi do upragnionego celu, mówi się o zespole. „Pojęcie „ zespół” w odniesieniu do pracy powstało stosunkowo niedawno, a to z dwóch powodów.  Po pierwsze, zespoły, których członkowie odgrywają zasadniczo równy status, nie mają żadnych pierwowzorów w politycznej historii ludzkości. Po drugie, przydzielanie obowiązków i odpowiedzialności odbywa się w sposób dalece skonwencjonalizowany”

R. Meredith Belbin „ Twoja rola w zespole” Gdańsk 2008 str. 11

Jesteś zainteresowany swoją rolą w zespole? – napisz do nas na maila lub zostaw komentarz, a przyślemy Ci test:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *