Różne

Zachowania w zespole i rola kierownika

Posted on

Grupy mogą być źródłem konfliktów. Podczas pracy powstają nieporozumienia i spory. Mogą one motywować lub demotywować pracę w grupie. Największym zagrożeniem we współpracy w zespole jest problem unikania pracy. Niemiecki psycholog Max Ringelmann rozpoznał ten problem argumentując, że grupa nieuczciwie dzieli się pracą.[1] Niewłaściwe zachowania członków zespołu mogą znacznie utrudniać prace. W związku z tym […]

Różne

Role w zespole – myślałeś jakie to ważne?

Posted on

O grupie można mówić w momencie, gdy co najmniej dwie osoby oddziaływują  na siebie wzajemnie. „Zbiorowisko jednostek nabiera cech grupy w pełnym znaczeniu tego słowa, gdy jego członkowie są współzależni, łączy ich wspólna tożsamość i struktura organizacyjna.” Człowiek, jest istotą społeczną dlatego dobrze czuje się wśród innych osób. Grupy społeczne  są zjawiskiem masowym, funkcjonującym we […]

Różne

Motywacja i wynagradzanie

Posted on

Na sukces realizacji projektu wpływa podejście członków zespołu do pracy. Przy dużym zaangażowaniu prawdopodobieństwo osiągnięcia celu staje się wręcz pewne. Kierownik projektu powinien dbać o zwiększenie zaangażowania członków zespołu, pamiętając o optymalnym czasie trwania projektu. potrzeba bezpieczeństwa  człowiek współtworzy dany projekt traktując to jako przyczynianie się do rozwoju firmy, a tym samym zabezpieczanie swojego miejsca […]

Różne

Po co nam kierownik projektu?

Posted on

Uczestnikami projektu nie określa się tylko menedżera projektu oraz zebranego zespołu projektowego. Należy mieć na uwadze znacznie szersza listę uczestników do której należą: zleceniodawcy- czyli sponsorzy projektu, inwestorzy, zarząd firmy, instytucje rządowe, kierownictwo projektu – kierownik projektu, kierownicy liniowi, osoby odpowiedzialne za realizację i efekt końcowy działań w ramach projektu, zespół projektowy – grupa ludzi […]

Różne

Planowanie zasobów ludzkich w zespołach projektowych

Posted on

Określenie i identyfikacja przyszłych wymagań personalnych w firmie jest planowaniem zasobów pracy. Wyznaczając cel strategiczny w tym zakresie należy przeanalizować stan obecny w firmie i tak dostosować planowanie by założony cel został osiągnięty. Zarządzanie pracą Źródło: Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Placet, Warszawa 1999, s. 127. Czas ciągłych przemian i rozwoju gospodarczego wpływa konstruktywnie na […]

Marka

Marka cz.3

Posted on

Budowanie świadomości marki. Naturalnym jest fakt, że  każda firma chce móc się rozpędzić jak na autostradzie. Każdej firmie zależy na zarabianiu, na rozwoju, wzroście rozpoznawalności i świadomości marki. Branson, człowiek okrzyknięty geniuszem zarządzania i przewodzenia, twórca marki Virgin, rozwiał wieloletni spór, dotyczący czy jedna marka może „obsłużyć” produkty z zupełnie różnych branż. Podzielił się ważnym spostrzeżeniem: „Zawsze […]

Projekty

Zarządzasz strategicznie?

Posted on

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, jako koncepcja, wiąże się ze zmianą podejścia do aspektu  ludzkiego w organizacjach. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej zaczęto postrzegać przez pryzmat  kadrowy. Dotychczas pracownicy byli postrzegani jako kosztowo-twórcza cześć przedsiębiorstwa. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi  „(…) obejmuje te decyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudnienia i rozwoju w przedsiębiorstwie, także te, […]

Marka

Marka cz.2

Posted on

Akcje Marek w mediach społecznościowych. Atrakcyjne podejście do tematu marki w Internecie zaprezentowała jedna z firm produkujących słodycze. Przygotowała na Facebooku kampanię w postaci możliwości sygnowania przez markę indywidualnych opakowań ciastek z dowolnej okazji. Zyskała dzięki temu efekt powszechności bo wszyscy internauci mogli z tego skorzystać. Uzyskany efekt niekonwencjonalnego podejścia marki do swojego produktu zaowocował […]

Projekty

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi i portfelowe zarządzanie projektami – co je łączy?

Posted on

W dzisiejszym świecie coraz więcej działań nazywamy projektami. Nawet te aktywności organizacji, które dotąd kojarzone były z działalnością operacyjną, czyli czynnościami powtarzalnymi, wkraczają powoli w świat projektowy. Dynamika zmian, rosnące potrzeby klienta, daleko idąca personalizacja, ale także wszechogarniający nas przesyt, wymagają od przedsiębiorców olbrzymiej elastyczności i podejmowania coraz to nowych wyzwań. Pęd za indywidualizmem i […]

Marka

Marka cz.1

Posted on

Marka Część 1 Ciągły rozwój biznesu, duże zyski a także wysoka  świadomość marki to składowe strategii każdej firmy. Utrzymanie odpowiedniej pozycji na rynku związane jest z wieloma czynnikami. Należy do nich min. potrzeba posiadania dobrego pomysłu biznesowego popartego biznesplanem, odpowiednim kapitałem finansowym jak i osobowym a także szczęściem. Najważniejszą cechą osoby prowadzącej działalność biznesową jest umiejętność analizy […]